Famous Tourist Spots of India


« Previous
Next »

Famous Tourist Spots of India

Site Location Founder
Sher Shah's Tomb Sasaram (Bihar) Son of Sher Shah
Fatehpur Sikri Agra (U P) Akbar
Old Fort (Purana Quila) Delhi Sher Shah Suri
Akbar's Tomb Sikandera(U.R) Jehangir
Chashma - Shahi Jammu-Kashmir Ali Mardan Khan
Etamad-ud-daulah's Tomb Agra (U.P.) Noorjehan
Taj Mahal Agra (U.P.) Shahjehan
Nishaat Bagh Jammu - Kashmir Asaf Ali
sheesh Mahal Agra (U.P.) Shahjehan
Khas Mahal Agra (U.P.) Shahjehan
pewan-e-Khas Agra Fort (U.P.) Shahjehan
Bada lmambada Lucknow (U.P.) Nawab Asaf-Ud-daulah
Chhota lmambada Lucknow (U.P.) Mohammad Ali Shah
Gol Char Patna (Bihar) British Government
Padari Ki Haveli Patna (Bihar) Father Capuchin
Fort William Kolkata (W.B.) Lord Clive
Bibi Ka Maqbara Aurangabad Aurangzeb
Safderjung ka Maqbara Delhi Shuja-ud-daulah
Belur Math Kolkata (W.B.) Swami Vivekanand


Anand Bhawan Allahabad (U.P.) Moti Lai Nehru
Sabarmati Ashram Ahmedabad Mahatma Gandhi
Gateway of India Mumbai British Government
President House Delhi British Government
Char Minar Hyderabad (A.P.) Kuli Qutub Shah
Sun Temple Konark (Orissa) Narasingh Dev I
Jagannath Temple Puri (Orissa) Chola Gang Dev
Chenna KeshabTemple Belur Vishnu Vardhan
Harmandir Sahib Patna (Bihar) Maharaja Ranjit Singh
Kali Temple Kolkata (W.B.) Rani Ras Moni
Laxmi Narayan Temple Delhi Birla Family
Khirki Masjid Delhi Ghiyasuddin Tughlaq
Shershahi Masjid Patna (Bihar) Parvez Shah
Patthar Ki Masjid Patna (Bihar) Parvez Shah
Patthar Ki Masjid Jammu-Kashmir Noorjehan
Jama Masjid Agra (U. P.) Shahjehan
Moti Masjid Agra Fort ( U. P.) Shahjehan
Jama Masjid Delhi Shahjehan
Charar-e-Sarif Sri Nagar (Kashmir ) Jainul Abedin
« Previous
Next »